Piben har fået en anden lyd for sæsonleasing!

Fleksibilitet har længe været en af de helt store årsager til, at flexleasing er blevet yderst populært blandt de danske bilejere. En fleksibilitet som blandt andet kommer til udtryk økonomisk – eller når der skal skræddersys en plan, som matcher den enkelte bilejers behov og ønsker. Flexleasing giver dig med andre ord flere forskellige muligheder; og én af de muligheder er sæsonleasing.

For en lang række biltyper kan det danske vejr til tider være en udfordring, hvor især vinterhalvåret tærer hårdt på bilerne med salt, sne og frostvejr. Kører du – eller drømmer du om en – Porsche, Ferrari eller en helt tredje super- eller specialbil, kender du højest sandsynlig til begrebet sæsonleasing. Langt de fleste superbiler i Danmark kører nemlig på en sæsonbaseret aftale. Det er dog lige så udbredt blandt mere vintervenlige biltyper som eksempelvis dyrere SUV-modeller, som oftest indgår i en sommer/vinter kombination med én anden bil.

Med sæsonleasing indregistreres bilen i en selvvalgt periode, mens den i den resterende periode står parkeret i carporten uden plader på. Det har den fordel, at du undgår at betale registreringsafgift i de måneder, hvor bilen alligevel ikke har mulighed for at køre på de danske veje. Om du ønsker at køre 5, 7 eller 9 måneder har altså ingen betydning, da aftalen tilpasses dine ønsker. Du opnår derved en stor afgiftsbesparelse samtidig med, at du får det maksimale ud af din bil i forhold til de danske vejrforhold.

 

SÅDAN KENDER DU SIKKERT SÆSONLEASING

Sæsonleasing har indtil for ganske kort tid siden været forholdsvis ukompliceret. I praksis skulle du som leasingtager blot tage stilling til den periode, som matchede dine kørselsbehov. Herefter oprettede leasingselskabet én leasingkontrakt, hvor fordelingen af aktive og passive måneder fremgik – aktive måneder værende de måneder, hvor bilen har nummerplader på og passive måneder værende stilstandsperioden.

Økonomisk adskiller en sæsonleasingaftale sig fra en almindelig leasingaftale, da omkostningerne er skævt fordelt. Det siger sig selv, at omkostningerne i de aktive måneder er væsentlig højere end omkostningerne i stilstandsperioden. Det skyldes primært, at der her betales registreringsafgift, ligesom forsikringen er dyrere, når bilen kører på vejene. Tidligere blev den månedlige ydelse afregnet som en gennemsnitlig ydelse – altså totalomkostningerne fordelt på 12 måneder. Det betød, at du som leasingtager betalte det samme faste beløb hver måned – uden forbehold for aktive og passive måneder.

På nuværende tidspunkt har du sikkert allerede fanget, at ovenstående procedure ikke længere er gældende. Det skyldes, at SKAT den 21. december 2017 udsendte et styresignal, som betyder, at proceduren for sæsonleasing ændres. En ændring som rammer hele branchen og ikke blot GranTurismo Leasing.

 

PROCEDUREN FOR SÆSONLEASING FREMADRETTET

Der er efter SKAT’s opfattelse ikke hjemmel til, at en leasingaftale kan indeholde stilstandsperioder, som vi kender det idag. I styresignalet skriver SKAT;

”Der er dermed ikke mulighed for, at der i aftalens varighed indgår perioder, for hvilke der ikke betales forholdsmæssig afgift. Ved udgangen af leasingperioden skal der desuden foretages en reel afslutning og opgørelse i forhold til leasingaftalen, herunder fx yderligere betaling for overkørte kilometer, tilbagelevering af køretøjet til leasinggiver, opfyldelse af anvisningspligt mv.”  (http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2254807&vid=0)

Så hvad betyder det? I praksis betyder det, at det ikke længere er muligt at lave én kontrakt, som både indeholder aktive og passive måneder. Kontrakten skal derimod opdeles i to selvstændige kontrakter; én for den aktive periode og én for stilstandsperioden. Ændringen har naturligvis mødt stor modstand fra leasingbranchen, da det komplicerer sæsonleasing en smule – alt sammen til gene for leasingtageren.

Økonomisk får procedureændringen den konsekvens, at det ikke længere er muligt at afregne en gennemsnitlig månedlig ydelse, som det tidligere har været tilfældet. Det bliver derfor dyrere i de aktive måneder, mens det bliver tilsvarende billigere i stilstandsperioden. Se nedenstående eksempel:

 

GAMMEL PROCEDURE

ÈN SAMLET KONTRAKT

 

NY PROCEDURE

KONTRAKT #1; AKTIVE MÅNEDER

 

 

KONTRAKT #2; STILSTANDSPERIODE

 

Ændringen er nyeste skud på stammen i en tid, hvor leasingbranchen har været hårdt prøvet. Lovforslag har været fremsat for efterfølgende at blive trukket tilbage igen, mens enkelte ændringer blev vedtaget. Derfor er det helt naturligt, at branchen har skulle bruge tid til at tolke og iværksætte procedureændringen som følge af styresignalet. Af samme grund er det også først nu, at der med sikkerhed kan meldes noget konkret ud omkring konsekvenserne.

Kort opsummeret bliver den primære konsekvens af styresignalet altså, at det fremover bliver administrativt tungere at håndtere sæsonleasing for leasingselskaberne (2 kontrakter fremfor 1), mens det økonomisk kommer til at se anderledes ud for leasingtageren. Det bliver dog hverken dyrere (når der ses på totalomkostningerne) eller mindre fordelagtigt at sæsonlease, så man kan diskutere, hvorfor SKAT ser sig nødsaget til at foretage denne ændring. Er du én af de kunder, som allerede nu har en sæsonleasingaftale fortsætter denne uændret. Det vil først være når du skal have gentegnet kontrakten, at du vil blive påvirket af procedureændringen.

Har du spørgsmål til ændringerne, er vi som altid aldrig mere end et opkald væk. Ring på +45 42 458 488 eller send en mail til [email protected]. Husk vi holder infomøde på torsdag den 15. februar fra 17.00 – 19.00, hvor du ligeledes har mulighed for at få svar på alle dine spørgsmål. Læs mere om arrangementet her.

Import Skift til os