flexleasing
granturismo leasing

FLEXLEASING

Før en bil kan blive kørende på de danske veje, skal der betales registreringsafgift. Ved et traditionelt bilkøb betales den fulde afgift ved indregistrering af bilen, mens den ved flexleasing betales månedsvis. Netop muligheden for at betale forholdsmæssig afgift – også kendt som periodeafgift – er hele essencen bag flexleasing.

Flexleasing kort fortalt

Flexleasing begrebet i sig selv er forholdsvis simpelt at forstå. Det kan virke forvirrende, da SKAT kalder det forholdsmæssig afgift, mens andre kalder det periodeafgift. Uanset navnet er princippet det samme; det handler om at udnytte muligheden for at betale registreringsafgiften løbende fremfor at betale den fulde registreringsafgift på anskaffelsestidspunktet af bilen.

Med en flexleasingaftale opdeles afgiften i rater, som betales månedsvis. Du betaler derved kun afgift i de måneder, som bilen er indregistreret og kører på de danske veje. På den måde er afgiften bundet til bilens brug og ikke selve bilen, hvilket giver en lang række fordele – dem kan du se længere nede på siden.

Når du indgår en flexleasingaftale er det leasingselskabet, som ejer bilen. Det skyldes, at det ikke er tilladt, at privatpersoner ejer køretøjer, som flexleases. Derfor er du afhængig af et leasingselskab til administrere og godkende køretøjet overfor SKAT, for at kunne flexlease din bil.

Det kan være svært at gennemskue leasingmarkedet, da leasingselskaberne skruer aftalerne sammen på forskellig vis. Da der ikke er noget krav om en standard skabelon, kan det altså være svært for dig at sammenligne to uafhængige tilbud. Vi har samlet alle de oftest stillede spørgsmål om flexleasing, så du ved, hvad du skal være opmærksom på! Læs vores flexleasing FAQ på linket herunder.


									

Fordelene ved flexleasing

Lavere kontant behov
Når du flexleaser er behovet for kapitalbinding langt mindre end ved et traditionelt bilkøb. Typisk svarer førstegangsydelsen til ca. 15% af bilens handelsværdi ex. afgift og oftest moms – svarende til afskrivningen på bilen. Afgiften, finansiering af bilens resterende værdi, forsikring og andre tillægsydelser afregnes månedsvis og afhænger naturligvis af bilen. Når regnestykket gøres op, kan du altså sætte dig bag rattet i din drømmebil til en brøkdel af bilens pris.

Fleksibilitet
Fleksibiliteten er en af de helt store årsager til, at mange vælger at flexlease. Flexleasing åbner muligheden for at skifte bil oftere og med et mindre økonomisk tab, end hvis bilen er købt på fuld afgift. Det skyldes, at du afskriver på bilens værdi ex. afgift. Flexleasing gør det ligeledes muligt at sæsonlease, så du kun betaler afgift i de måneder, hvor vind og vejr tillader, at bilen kører på de danske veje.

Du kan altså køre sportsvogn om sommeren og SUV om vinteren. Fleksibiliteten gør det i højere grad muligt at tilgodese dine behov.

Fremtidssikring
Historisk set er antallet af fuldafgiftede biler faldet fra år til år. Foruden ovenstående årsager skyldes det i høj grad den manglede stabilitet i lovgivningen for registreringsafgiften, ligesom at flere biler idag handles på et internationalt marked. Ved at flexlease er du økonomisk fremtidssikret mod fremtidige afgiftsnedsættelser, da afgiften ikke er låst til bilen. Du skal med andre ord ikke bekymre dig over, at bilens værdi potentielt falder kr. 50.000 over natten som følge af en afgiftsnedsættelse, da afgiften ikke er bundet til bilen.

Biler uden afgift har desuden den fordel, at de kan handles på et internationalt marked.

Registreringsafgiften

Sådan beregnes afgiften ved flexleasing

Beregningsfaktoren for afgiften kategoriseres på baggrund af bilens alder:

0 – 3 måneder: 2%

3 – 36 måneder: 1%

Over 36 måneder: 0,5%

Se et regneeksempel her

 

 

 

Restværdi & afgiftsvurdering

Restværdien og afgiftsvurderingen er essentielle elementer i en flexleasingaftale. Når en bil indkøbes af leasingselskabet skal afgiftsværdien naturligvis afspejle markedet. Det vil sige, at bilen hverken skal være for dyr eller billig i forhold til markedet (lovgivningsspørgsmål). Tilsvarende skal bilens afskrivningsniveau være retvisende, så bilen kan sælges ud af leasingselskabet til den rette pris efter endt leasingperiode. Dette gøres for at sikre, at du som leasingtager kan træde ud af kontrakten uden ekstraomkostninger, da det er dit ansvar at anvise en ny køber til aftalt restværdi. Du hæfter altså for en eventuel negativ difference, mens en positiv difference vil tilfalde leasingselskabet. Det er altså essentielt, at bilens pris er rigtig fra start til slut – mest af alt for din egen skyld!

KONTAKT OS ENDELIG

Spørgsmål til flexleasing?

Vi er aldrig mere end et opkald eller en mail væk, hvis du har spørgsmål til flexleasing.